drie methodes om het aandeel van het werkelijk beroepsmatig gebruik te berekenen

De 3 werkwijzen

Om de administratieve overlast van bedrijven zoveel mogelijk te beperken, voerde de Belgische administratie een forfaitaire regeling in voor de goederen die een bedrijf gratis ter beschikking stelt van een zaakvoerder, een bestuurder of een personeelslid.

In de praktijk zijn er drie mogelijke methodes om het werkelijk beroepsgebruik te bepalen:

Methode 1: registratie van de kilometers om elk voertuig op te volgen

De eerste methode bestaat in de invoer met de hand (bijvoorbeeld een rittenboekje, softwareprogramma) of automatisch (gps-systeem bijvoorbeeld) van alle uitgevoerde ritten. Dit houdt de nauwkeurige administratie en opvolging in van alle dagelijkse verplaatsingen voor beroepsdoeleinden: de datum van de rit, het beginadres, het eindadres, de afgelegde kilometers, het totaal aantal afgelegde kilometers per dag. Daarnaast moet de kilometerstand bij het begin en het einde van de periode (in principe per kalenderjaar) geregistreerd worden. Deze methode moet worden toegepast “per vervoermiddel van het bedrijf”.
Het percentage van de BTW-aftrek mag niet hoger liggen dan 50%.

fleche Het percentage van het beroepsmatig gebruik zal bepaald worden op basis van een volledig rittenboekje

Methode 2: een forfaitaire berekening per bedrijfswagen

Als de onderneming geen rittenadministratie wil bijhouden, maar het privégebruik van de wagen wil verrekenen, zal deze methode ze helpen met de berekening van een percentage voor het privégebruik als volgt:

%Privé = Afstand woon-werk (in km) x 2 x 200 dagen + 6000 (km privé)
Totaal aantal kilometers
%Beroep = 100 % - %Privé

x2 (heen-terug)
200 staat voor het vast aantal werkdagen per jaar
6000 is het forfaitair aantal kilometers

 

fleche Het percentage van de BTW-aftrek mag niet meer dan 50% bedragen.

 

Methode 3: een standaardmethode voor de hele vloot

Bij de derde methode wordt standaard een BTW-aftrek van 35% toegepast op alle bedrijfswagens van de vloot. Deze methode kan niet gecombineerd worden met de bovenstaande methodes en moet gedurende een periode van minstens drie jaar toegepast worden op het hele wagenpark (dat uit minstens 4 vervoermiddelen moet bestaan).

fleche %Beroep = 35 %

 

Meer daarover vindt u op http://www.minfin.fgov.be/portail2/fr/current/contactcenter-12-12-19.htm

Contact

Geïnteresseerd door een demo of een offerte?
Neem contact met ons op!